Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2019:X) om den svenska frekvensplanen

PTS Datum: 28 februari 2019

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på Post- och telestyrelsens förslag.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2019-02-28

Diarienummer
2019/0040

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ulrika Gani