Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Översyn av ombyggnad i PBL, förslag till en förtydligad reglering

Myndigheten för delaktighet (MFD) delar Boverkets bedömningar och tillstyrker förslagen.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), tf. avdelningschef Arvid Lindén och utredare med särskilda uppgifter Hans von Axelson (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2022-09-23

Diarienummer
2022/0168

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson