Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund

Promemoria: 2023/01468 Datum: 23 juni 2023

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på den remitterade promemorian.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på den remitterade promemorian och vill understryka vikten av att det vid medelstilldelningen ges möjlighet att särskilja verksamheterna utifrån deras förutsättningar och behov.

MFD vill även understryka vikten av att den nya formen för medelstilldelning inte negativt påverkar möjligheten till utbildning för de grupper där folkbildningen spelar en särskilt viktig roll, såsom för personer med funktionsnedsättning.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2023-06-23

Diarienummer
2023/0161

Beslutande
Tarja Birkoff

Föredragande
Arvid Lindén