Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Nytt produktansvars direktiv och förslag till direktiv om skadeståndsansvar gällande AI

Dnr: Ju2022/03499 Datum: 14 februari 2023

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på de remitterade förslagen.

 

 

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2023-02-14

Diarienummer
2022/0410

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans Von Axelson