Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken

Promemoria: Ds 2022:27 Datum: 09 februari 2023

MFD tillstyrker utredningens förslag i avsnitt 5. MFD delar även utredningens uppfattning vad gäller fordon som är avsedda för användning av personer med funktionsnedsättning. MFD har inga synpunkter på utredningens övriga bedömningar och förslag.

Elrullstolar och elskotrar bidrar till ökad mobilitet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt visar olika svenska studier att allt fler användare av elrullstolar och mobilitetsskotrar är inblandade i olyckor och skadas i trafiken.[1]

Utöver de utmaningar och ståndpunkter kring trafiksäkerhet som olika aktörer belyser när det gäller situationen för trafikanter med funktionsnedsättning[2] är villkor för skydd för förare av fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning eller andra eventuella skadelidande med anledning av olyckor med sådana fordon en angelägen fråga.

Myndighetens synpunkter

MFD tillstyrker utredningens förslag i avsnitt 5 (Fordonsdefinitionen) gällande kategorisering som motordrivna fordon för vissa eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning och ersättning via försäkringskollektivet för skador som orsakas av eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning vars konstruktionshastighet inte överstiger 20 kilometer per timme.

MFD delar även utredningens uppfattning vad gäller fordon som är avsedda för användning av personer med funktionsnedsättning. Det är mycket positivt att utredningens förslag inte innebär att det krävs trafikförsäkring i större utsträckning, men säkerställer att förare och eventuella andra skadelidande med anledning av olyckor med elrullstol och mobilitetsskoter får samma skydd och samma möjlighet till ersättning från den nationella garantifonden.

MFD har inga synpunkter på utredningens övriga bedömningar och förslag.

Källor

[1] Carlsson & Lundälv (2019) Olycks- & skadestatistik för användare av rollator, (el)rullstol & mobilitetsskoter i trafikmiljön (publikation).

[2] NTF (2020) Elrullstol och elskoter i trafiken, rapport 2020:2 (länk till NTF:s webbsida) 

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2023-02-09

Diarienummer
2022/0392

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup