Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

M2020/01705 Datum: 18 mars 2021

Myndigheten för delaktighet tillstyrker Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen.

MFD välkomnar att rapportering framöver endast ska ske digitalt. Det bidrar både till att minska administration och pappersförbrukning.

Myndigheten för delaktighet har följande synpunkt.

Naturvårdsverket föreslår revideringar kring rapporteringen av miljökrav i upphandlingar och avrop. Vidare föreslås en fråga om myndigheter har ställt egna miljökrav vid avrop mot statliga ramavtal. MFD anser att rapporteringen om egna miljökrav bör avgränsas till att gälla för specifika och mycket högt ställda miljökrav.

MFD ser även fördelar med att Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har ett särskilt och uttalat ansvar för att ställa miljökrav utifrån ett livscykelperspektiv i sina upphandlingar av statliga ramavtal och i enlighet med de standarder som finns på området.

Ett sådant ansvar underlättar enligt MFD arbetet för de avropande myndigheterna.

Det blir även tydligare för rapporteringen att varje avrop som skett från Kammarkollegiets ramavtal har inneburit att livscykelperspektivet har beaktats.

Yttrande till
Miljödepartementet

Datum
2021-03-18

Diarienummer
2020/0382

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Lisa Nilsson