Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Näringslivets klimatomställning

Promemoria Datum: 28 oktober 2022

Myndigheten för delaktighet avstår att svara på förslagen i promemorian.

Yttrande till
Miljödepartementet

Datum
2022-10-28

Diarienummer
2022/0305

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmy Bornemark