Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

SOU: 2020-06-17 Datum: 17 juni 2020

Myndigheten för delaktighet avstyrker förslagen.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet avstyrker förslagen.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet har tidigare avstyrkt förslagen om försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Skälen var att konsekvenserna av betyg i årskurs 4 inte var tillräckligt utredda, att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidiga betyg inte var tillräckligt utredda samt att konsekvenserna för elever som har svårt att klara kunskapskraven borde utredas särskilt.

Myndigheten för delaktighet ser inte att något nytt har framkommit som förändrar denna hållning och avstyrker därför förslaget som anges i promemorian Möjlighet till betyg i årskurs 4 – efter försöksverksamheten.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2020-06-17

Diarienummer
2020-0181

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Åsa Nordström