Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor

Ds: 2019:15 Datum: 11 oktober 2019

Myndigheten för delaktighet instämmer i behovet av att stärka minoriteten romers inflytande och egenmakt. Myndigheten tar dock inte ställning till utredningens förslag i avvaktan på en ny minoritetspolitik.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet instämmer i behovet av att stärka minoriteten romers inflytande och egenmakt. Myndigheten tar dock inte ställning till utredningens förslag om hur detta kan göras långsiktigt och stabilt inom ramen för befintlig förvaltningsstruktur, eftersom denna fråga behöver ses tillsammans med kommande förslag om en ny minoritetspolitik.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, delar utredningens oro över att det saknas långsiktighet och stadga i arbetet med mänskliga rättigheter för minoriteten romer. Utredningen prövar på ett förtjänstfullt sätt hur ett center kan inrättas i befintlig förvaltningsstruktur och hur minoritetens inflytande och egenmakt kan stärkas. Det är dock svårt för MFD att fullt ut uttala sig om utredningens förslag innan förslagen om en stärkt minoritetspolitik finns på plats våren 2020.

Staten har ansvaret för de tydliga brister och tillkortakommanden som utredningen presenterar i fråga om romers mänskliga rättigheter. Att den tjugoåriga strategin för romsk inkludering enligt utredningens lägesbild hittills inte lett till tillfredsställande resultat och att nuvarande insatser inte är tillräckliga åtgärdas enligt MFD dock i första hand genom tydliga politiska ramverk och uppdrag, snarare än via en enskild stödjande aktör.

MFD:s erfarenheter från arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning visar att kompletterande insatser och främjande arbete för att förändra attityder i olika samhällssektorer kräver tydlig politisk styrning i botten. Detta för att nå önskvärd långsiktighet och förankring för att politiken ska bli tillräckligt verkningsfull. Huruvida en myndighet för frågan är en tillräckligt extraordinär insats beror därför till stora delar på politikens utformning. Mot bakgrund av detta tar MFD i avvaktan på en ny minoritetspolitik inte ställning till utredningens förslag.

Yttrande till
Kulturdepartementet

Datum
2019-10-11

Diarienummer
2019/0216

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karl-Oskar Öhman