Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Innehållsvillkor för public service på internet – och ordningen för beslut vid förhandsprövning

SOU: 2022:5 Datum: 03 juni 2022

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i betänkandets analyser, bedömningar och förslag.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i betänkandets analyser, bedömningar och förslag.

MFD konstaterar att utredningen redovisar en hög ambitionsnivå när det gäller möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att tillgodogöra sig programföretagens utbud. Att programföretagen enligt utredningen ska ha en kontinuerlig dialog med personer med funktionsnedsättning är en förutsättning för att utveckla programföretagens utbud inom detta område.

Yttrande till
Kulturdepartementet

Datum
2022-06-03

Diarienummer
2022/0145

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke