Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård

MFD har inga synpunkter på Socialstyrelsens konsekvensutredning och dess förslag.

Förslag till upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Myndigheten för delaktighet (MFD) arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

MFD har inga synpunkter på Socialstyrelsens konsekvensutredning och dess förslag att upphäva föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Arvid Lindén och utredare Karin Westling (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Socialstyrelsen

Datum
2022-11-18

Diarienummer
2022/0349

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karin Westling