Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga

SOU: 2022:6 Datum: 03 juni 2022

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker utredningens förslag och har inga synpunkter på de förslag som läggs. MFD vill dock betona vikten av att man i det fortsatta arbetet med de olika verksamheternas planering av krisberedskap säkerställer att människors olika behov och förutsättningar alltid beaktas.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker utredningens förslag och har inga synpunkter på de förslag som läggs.

MFD vill dock betona vikten av att man i det fortsatta arbetet med de olika verksamheternas planering av krisberedskap säkerställer att människors olika behov och förutsättningar alltid beaktas. Det innefattar möjligheten att även i krissituationer få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Särskilt viktigt är det i de verksamheter som har stor betydelse för människors levnadsvillkor, hälsa och habilitering.

MFD vill också uppmärksamma att de digitala verktygen behöver utvecklas så att dessa inte fortsatt riskerar att stänga ute vissa grupper. I utredningen nämns till exempel tjänsten 1177.se som en viktig länk mellan sjukvården och medborgarna i en kris, samtidigt som det är känt att vissa grupper inte kan använda sig av den tjänsten idag på grund av olika hinder i tillgång och användning av digitala tjänster eller på grund av bristande kunskap eller förmåga att använda olika digitala verktyg. 

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-06-03

Diarienummer
2022/0116

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell