Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Hållbar terrängkörning

SOU: 2019:67 Datum: 15 maj 2020

Myndigheten för delaktighet välkomnar utredningens förslag om att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon och tillstyrker förslaget.

Myndigheten för delaktighet har i övrigt inga synpunkter på de förslag som lämnas i betänkandet.

Yttrande till
Miljödepartementet

Datum
2020-05-15

Diarienummer
2020/0106

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke