Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott

Utbildningsdepartementet Datum: 06 november 2020

Myndigheten för delaktighet ställer sig bakom promemorians intentioner.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet ställer sig bakom promemorians intentioner för ett tydligare och mer transparent system för idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan med syftet att elitidrottande ungdomar ska kunna kombinera en gymnasial utbildning med en elitidrottssatsning.

MFD tycker det är bra att regelverket tydliggör lika möjligheter och värde för dessa elever i både gymnasie- och gymnasiesärskolan. MFD är även positiv till att tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning lyfts specifikt när det gäller kvaliteten i de idrottsliga miljöer som behövs för utbildningarna.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2020-11-06

Diarienummer
2020/0238

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Romina Ramos