Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Grundpension – några anslutande frågor

SOU: 2020:32 Datum: 18 september 2020

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på de förslag som lämnas i slutbetänkandet.

Myndigheten ser att vuxna med funktionsnedsättning som
kommer till Sverige och är i behov av sjukersättning och/eller
aktivitetsersättning redan idag lever under särskild stor ekonomisk utsatthet
och att dessa individer kan påverkas negativt av förslagen.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2020-09-18

Diarienummer
2020/0225

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Siri Morawski