Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

DS: 2021:16 Datum: 13 september 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker inriktningen på förslagen i promemorian men har några synpunkter

Myndighetens synpunkter

MFD anser att förslagen innebär en välkommen modernisering av arbetsmarknaden och ser positivt på att fler arbetstagare ges möjlighet till omställnings- och kompetensstöd som därmed kan bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Det grundläggande omställnings- och kompetensstödet vänder sig dock till en målgrupp som redan har en relativt stark etablering och förankring på arbetsmarknaden. Därmed kan det finnas en risk för att det befintliga gapet mellan personer som är etablerade på arbetsmarknaden och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden förstärks. Av den anledningen menar MFD att det är av ytterst stor vikt att Arbetsförmedlingen fortsätter att prioritera och ge stöd till de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

MFD ställer sig tveksam till att den offentliga omställningsorganisationen ska organiseras vid Kammarkollegiet eftersom det finns en befintlig myndighet, Arbetsförmedlingen, med närliggande uppdrag och kompetens inom området. Att det finns två myndigheter med närliggande uppdrag kan bidra till gränsdragningsproblematik och otydligheter för dem som ansöker om stöd. Detta gäller inte minst för personer som är i behov av det förstärkta stödet. Arbetsförmedlingen borde få denna uppgift då myndigheten arbetar för en väl fungerande arbetsmarknad och har kompetens kring behov och lösningar för personer med funktionsnedsättning som skulle kunna vara i behov av omställnings- och kompetensstöd.

MFD förutsätter att de digitala tjänster som den offentliga omställningsorganisationen ska tillhandahålla uppfyller de riktlinjer, lagar och relevanta standarder som finns kring digital tillgänglighet så att alla, oavsett funktionsförmåga, kan tillgodogöra sig dem.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2021-09-13

Diarienummer
2021/0339

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck