Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Frekvenser i samhällets tjänst

SOU: 2018:92 Datum: 10 maj 2019

Myndigheten för delaktighet, MFD, har inga synpunkter på remissen då förslagen inte bedöms påverka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet, MFD, är dock positiv till utredningens strävan efter mer förutsebarhet i förvaltningen av radiospektrum. Förutsebarhet är en viktig aspekt att ta hänsyn till ur tillgänglighetsperspektiv.

MFD välkomnar också paradigmskiftet i förvaltningen av radiospektrum när fokus på samhällsekonomisk effektivitet som gynnar innovation och samhällsutveckling introduceras.

Yttrande till
Näringsdepartementet

Datum
2019-05-10

Diarienummer
2019/0093

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup