Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

SOU: 2019:4 Datum: 26 april 2019

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till de fem huvudsakliga åtgärderna som utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det inkluderande perspektivet i betänkandet.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till de fem huvudsakliga åtgärderna som utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det inkluderande perspektivet i betänkandet.

Myndigheten bedömer att utredningens förslag gagnar elever med funktionsnedsättning i alla skolformer. MFD anser att detta är en viktig utredning som väl svarar mot de komplexa utmaningar som finns för elever i allmänhet, och elever med funktionsnedsättning i synnerhet.

MFD vill framhålla det funktionshindersperspektiv som utredningen presenterar och lyfta det som ett gott exempel för framtida utredningar. MFD välkomnar att mångfald synliggörs och genomsyrar utredningen. Att frågorna kopplas till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är särskilt positivt.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2019-04-26

Diarienummer
2019/0079

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Erika Johansson