Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

PM: S2021/03267 Datum: 09 april 2021

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslagen i remitterad promemoria.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2021-04-09

Diarienummer
2021/0197

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke