Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

SOU: 2021:7 Datum: 01 april 2021

Myndigheten för delaktighet anser att det bör göras en ytterligare analys av hur skyddet mot otillbörlig påverkan av den enskilde kan säkerställas för de grupper som behöver mer individualiserat stöd i valsituationen och som inte är hjälpta av en oberoende röstmottagare.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) instämmer i utredningens förslag om att kommunernas valnämnder ska få hela ansvaret för utläggningen av valsedlar i valsedelstället, att röstmottagarna ska tillfälligt få avvisa den som stör röstmottagningen och att förbudet mot propaganda även ska omfatta ett område utanför ett röstmottagningsställe.

När det gäller förslagen i avsnitt 7 och 8 som särskilt rör personer med funktionsnedsättning att i vissa fall få hjälp bakom valskärmen eller valsedelstället av en röstmottagare med tystnadsplikt eller av annan person i närvaro av en röstmottagare med tystnadsplikt har Myndigheten för delaktighet följande synpunkt. Det är mycket bra att utredningen lyft betydelsen av ett oberoende stöd från röstmottagaren för de väljare som behöver sådant stöd. Det kan dock finnas situationer då det kan vara svårt att bedöma om en otillbörlig påverkan äger rum i kommunikationen mellan väljaren och en annan medföljande person, såsom assistent, ledsagare eller anhörig. MFD anser därför att en ytterligare analys bör göras av hur skyddet mot otillbörlig påverkan av den enskilde kan säkerställas för de grupper som behöver mer individualiserat stöd i valsituationen och som inte är hjälpta av en oberoende röstmottagare. Det är i sammanhanget också viktigt att kunna definiera hur gränsdragningen för vilka som kan omfattas av ett oberoende stöd ser ut. MFD vill också understryka vikten av att det pågående arbetet med att tillgängliggöra hela valprocessen fortsätter och att alla inblandade får nödvändig information och utbildning i att göra en valprocess så tillgänglig och fri från otillbörlig påverkan som möjligt.

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2021-04-01

Diarienummer
2021/0096

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke