Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förslag till revidering av föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter.

Yttrande till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Datum
2019-09-19

Diarienummer
2019/0190

Beslutande
Kalle Elofsson

Föredragande
Anders Larsson