Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Datum: 12 april 2019

Myndigheten för delaktighet, MFD, anser bland annat att det ska framgå i föreskriften att regelverket även omfattar intranät och extranät samt när tillgänglighetsbrister ska åtgärdas.

Myndighetens synpunkter

Tekniska lösningar

Myndigheten för delaktighet (MFD) ser en risk i att intranät och extranät inte uttryckligen omnämns som en delmängd av definitionen på webbplats. De som omfattas av regelverket kan tolka att webbplats bara omfattar öppna webbplatser. MFD anser därför att det uttryckligen ska framgå i föreskriften att regelverket även omfattar intranät och extranät.

Tillgänglighetsredogörelse

MFD anser att föreskriftens 8 § blir onödigt svår att förstå eftersom den hänvisar till paragrafer i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. För att underlätta en fristående förståelse bör innehållet för dessa hänvisningar skrivas ut i löpande text. Vidare anser MFD att det bör förtydligas med en tidsangivelse för när identifierade tillgänglighetsbrister avses vara åtgärdade.

Yttrande till
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Datum
2019-04-12

Diarienummer
2019/0075

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ulrika Gani