Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval

Universitets- och högskolerådet Datum: 18 juni 2021

Myndigheten för delaktighet tycker att förslagen till ändringar är bra och lämnar kommentar.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, tycker att det är bra att förslagen till ändring i föreskrifterna när det gäller skriftlig och muntlig förmåga och läs- och hörförståelse i svenska och engelska innehåller formuleringar om att sökande med funktionsnedsättning kan ersätta muntlig förmåga respektive hörförståelse med annat kommunikationssätt. MFD anser dock att formuleringen ”Annat kommunikationssätt kan användas för sökande med funktionsnedsättning” för tydlighetens skull bör finnas med även när det gäller gäller matematik, ett vetenskapligt förhållningssätt, förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv, problemlösningsförmåga och förmåga att kunna dra slutsatser och kunna argumentera för dessa.

Yttrande till
Universitets- och högskolerådet

Datum
2021-06-18

Diarienummer
2021/0331

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke