Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förslag att införa förbud mot att parkera elsparkcyklar på gång- eller cykelbana

I2022/00150 Datum: 24 februari 2022

Myndigheten för delaktighet välkomnar förslaget och har inga synpunkter på den remitterade promemorian.

Yttrande till
Infrastrukturdepartementet

Datum
2022-02-24

Diarienummer
2022/0026

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Arvid Lindén