Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eIDhandlingar och svenska identitetsbeteckningar

Infrastrukturdepartementet Datum: 23 augusti 2019

Myndigheten för delaktighet anser att det finns ett behov att undersöka vilka alternativ som kan erbjudas personer som inte kan besöka polisen fysiskt.

Myndighetens synpunkter

I den remitterade promemorian framgår att personer först efter fysisk inställelse hos Polisen kan få en koppling registrerad mellan sin utländska eID-handling och sitt svenska personnummer.

Myndigheten för delaktighet, MFD, vill påtala att det i dessa fall kan uppstå problem för personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan inställa sig hos Polisen för detta ändamål. MFD anser att det i den fortsatta beredningen av promemorians förslag närmare behöver analyseras vilka alternativa lösningar som kan erbjudas för denna grupp individer.

MFD pekar i sitt yttrande över betänkandet från 2017 års ID-kortsutredning (SOU 2019:14) på de svårigheter och begränsningar som kan uppstå för en liten grupp individer om det krävs personlig inställelse hos utfärdande myndighet. Motsvarande problematik bedöms också kunna vara aktuell i denna fråga.

Yttrande till
Infrastrukturdepartementet

Datum
2019-08-23

Diarienummer
2019/0124

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck