Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förbättrat regelverk för VAB

SOU: 2022:31 Datum: 17 oktober 2022

Den utvidgade ersättningsrätten kommer att förbättra förutsättningarna för många föräldrar. Men ett krav på intyg från hälso- och sjukvården riskerar utestänga från rätten till ökat antal dagar.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Allmänna synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) är positiv till utredningens förslag om ett förenklat och förbättrat regelverk för tillfällig föräldrapenning som innebär att fler föräldrar kommer att omfattas av de ersättningar som tidigare endast gällde föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den utvidgade ersättningsrätten kommer att förbättra förutsättningarna för många föräldrar och bidra till ett system som utgår från behov och förutsättningar hos fler.

Övriga synpunkter kring specifika förslag

Utredningen föreslår att rätten till tillfällig föräldrapenning ska sänkas från 120 dagar per barn och år till 40 dagar per barn och år. Därefter ska intyg från hälso- och sjukvården krävas. Med utredningens förslag om krav på intyg från hälso- och sjukvården ser MFD en risk att många föräldrar utestängs från rätten till ökat antal dagar, trots att de har barn med stora behov av stöd och ett beslut om att få stöd.

För att minska den risken anser MFD att möjligheten bör ses över att ge andra yrkesgrupper som finns i barnets närhet, såsom kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och rehabiliteringspersonal, rätt att utfärda dessa intyg.  MFD vill också betona att det är viktigt att det inte krävs en diagnos hos barnet för att få ett intyg utan utgångspunkten bör vara det enskilda barnets behov i olika situationer. Det finns många barn som inte har en diagnos men likväl har beslut om särskilt stöd, exempelvis i skolan.

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska få i uppdrag att ta fram information till föräldrar utifrån den form av anställning de har. MFD vill lyfta behovet av att ta fram riktad information till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, då flera av de förändringar som föreslås kommer att ha direkt betydelse för den gruppen. MFD vill också uppmärksamma att det kan behövas riktad information till föräldrar som har en egen funktionsnedsättning så att de också nås av hur förändringarna påverkar dem.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), tf avdelningschef Annika Streiler och utredare Brita Törnell (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-10-17

Diarienummer
S2022/02803

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell