Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-kommissionens årliga arbetsprogram för standardisering 2024

Dnr: 2023/01489 Datum: 26 oktober 2023

Myndigheten för delaktighet har en generell kommentar avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetens synpunkter

Även om standardiseringsarbetet i EU lutar sig mot exempelvis EU:s tillgänglighetsdirketiv, EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och webbriktlinjer som WCAG 2.1 AA är det av största vikt att tillgängligheten – både digital och fysisk – även i detta arbetsprogram beaktas i alla standarder.

I arbetsprogrammet för standardisering 2024 gäller detta särskilt inom kategorin Digital transition och främst följande standarder:

5. Digital Product Passport
7. European Digital Identity framework
8. Online verification of age.

Gemensamt för dessa standarder är att de på olika sätt reglerar den digitala identiteten. Om alla, oavsett funktionsnedsättning och graden av funktionsförmåga, ska kunna ta del av de digitala möjligheter som beskrivs i standarderna (exempelvis eID) krävs det att tillgänglighetsaspekten finns med.

Detta innebär att personer med till exempel synnedsättning, kognitiv nedsättning och rörelsenedsättning som är i behov av olika hjälpmedel också ska ges möjlighet till digital delaktighet.

Yttrande till
Kommerskollegium

Datum
2023-10-26

Diarienummer
2023/0357

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke