Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett nytt regelverk för bygglov

SOU: 2021:47 Datum: 14 oktober 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) ställer sig bakom utredningens förslag till ett nytt regelverk för bygglov, men önskar att lämna följande kommentarer.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) ställer sig bakom utredningens förslag till ett nytt regelverk för bygglov, men önskar att lämna följande kommentarer.

MFD ser positivt på att utgångspunkten fortsatt ska vara att det ställs krav på tillgänglighet i byggloven. I de begränsade fall där tillgänglighetskrav inte ställs för bygglov delar MFD utredningens bedömning om att konsekvenserna i ett tillgänglighetsperspektiv är förhållandevis små och dessutom relativt enkla att i förekommande fall åtgärda i efterhand.

MFD vill även understryka att kravet på tillgänglighet i bygglov är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Universell utformning innebär att utgå från mångfalden hos befolkningen och kommer till uttryck i artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Universell utformning bör därför alltid utgöra utgångspunkt när byggnader utformas. På så sätt säkerställs att de redan från början fungerar för alla i största möjliga utsträckning utan behov av att i efterhand göra anpassningar eller särlösningar.

 

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-10-14

Diarienummer
2021/0362

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell