Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

SOU: 2020:36 Datum: 23 oktober 2020

Myndigheten för delaktighet ställer sig bakom intentionerna i utredningens förslag.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet ställer sig bakom intentionerna i utredningens förslag och bekräftar målbilden med jämlikhet och effektivitet i vården med värdet för patienten som utgångspunkt.

MFD har inga synpunkter på förslagen. MFD vill dock understryka att i arbetet med att genomföra förslagen behöver patientens eget perspektiv och organisationer som företräder patienter i deras roll som kunskapsbärare säkerställas och utvecklas.

För många personer med funktionsnedsättning är behovet av vård ofta mångfacetterat och involverar både regional och kommunal hälso- och sjukvård. Kunskapsutveckling och uppföljning bör därför på ett strukturerat sätt bedrivas tvärs över discipliner, specialiseringar och professioner. Detta för att vården ska kunna bli verkligt kunskapsbaserad utifrån den enskildes specifika förutsättningar.

För att stärka helhetssynen på individen är det rimligt att samverkande aktörer har en samsyn om syftet med densamma. En gemensam samsyn borde underlätta den ytterligare samverkan på strukturell nivå som utredningen rekommenderar. MFD välkomnar samverkan för en välfungerande sammanhållen process.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2020-10-23

Diarienummer
2020/0241

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Mille Salomaa Lindström