Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett hållbart mediestöd för hela landet

Ds: 2022:14 Datum: 23 september 2022

MFD lämnar endast synpunkter som rör hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning uttrycks i lag och förordning till ansvarig myndighet.

MFD tillstyrker utredningens förslag. MFD anser att det är positivt att det i förslaget till lag och förordning om mediestöd framgår att det är ett krav att de nyhetsmedier som får ta del av stöd ska främja tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning (5 § 7 punkten i föreslagen lag samt 4 § 2 punkten i föreslagen förordning).

MFD anser dock att 4 § 2 punkten i föreslagen förordning bör kompletteras med att även befintliga gällande digitala standarder ska beaktas som en del i bedömningen av den allmänna förutsättningen för stöd enligt 5 § 7 punkten i föreslagen lag om mediestöd.

Genom att använda sig av standarder för digital publicering, som exempelvis EN-standarden (EN301549) för webb- och mobila applikationer, kan mångfalden bland de potentiella nyhetsanvändarna tillgodoses. Fler ges därmed möjlighet att ta del av innehållet och användbarheten ökar. Viktiga insatser för att öka tillgängligheten till nyhetsmediernas digitala tjänster är bland annat att erbjuda begriplig och lättläst text, syntolkning, textning/direkttextning, teckenspråkigt innehåll och teckenspråkstolkning.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), tf avdelningschef Arvid Lindén och utredare Karin Westling (föredragande) deltagit.

 

 

Yttrande till
Kulturdepartementet

Datum
2022-09-23

Diarienummer
2022/0243

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karin Westling