Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Etableringsjobb

DS: 2019:13 Datum: 17 september 2019

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Myndighetens synpunkter

MFD har inga synpunkter på rubricerad remiss då samtliga förslag gäller att skapa förutsättningar för implementering av en statlig ersättning för etableringsjobb och bedöms inte påverka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2019-09-17

Diarienummer
2019/0209

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup