Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Ds: 2021:31 Datum: 28 januari 2022

Myndigheten för delaktighet välkomnar förslagen om att använda offentlig upphandling som verktyg för att bidra till att stärka vissa samhällsintressen. Myndigheten har dock några synpunkter.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet välkomnar förslagen om att använda offentlig upphandling som verktyg för att bidra till att stärka vissa samhällsintressen.

Myndigheten för delaktighet har dock följande synpunkter.

Myndigheten för delaktighet anser att det bör införas ett tillägg om universell utformning i förslagen där arbetsrättsliga och sociala aspekter regleras.

Universell utformning är en princip som innebär att den mänskliga mångfalden i form av behov, egenskaper och funktionsförmåga beaktas när något utformas. Det är också utgångspunkten för regleringen av de tekniska egenskapskraven i 9 kap. 2 § LOU.

De enda obligatoriska kraven i upphandlingslagarna som finns i dag är att i de tekniska specifikationerna ska allas behov inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning beaktas. Med promemorians föreslagna tillägg tillkommer en rad andra viktiga samhällsintressen som ska beaktas. För upphandlingar över tröskelvärdena kommer kravet på universell utformning att bestå men för regleringen under tröskelvärdena och i lagen om upphandling av koncessioner blir det ett krav bland andra. Det finns därmed en risk att betydelsen av kravet devalveras.

Myndigheten för delaktighet vill också erinra om att Sverige år 2014 i anslutning till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättnings granskning av Sveriges efterlevande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fick rekommendationen att systematiskt inkludera krav på tillgänglighet i alla avtal om offentliga upphandlingar. Med ett förtydligande enligt ovan kommer rekommendationen att genomföras fullt ut.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2022-01-28

Diarienummer
2021/0526

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Lena Hallberg