Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En sjukförsäkring anpassad efter individen

SOU: 2020:26 Datum: 14 augusti 2020

Myndigheten för delaktighet välkomnar att utredningens förslag tar utgångspunkt i individers förutsättningar och behov för att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, välkomnar att utredningens förslag tar utgångspunkt i individers förutsättningar och behov för att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. MFD anser att en tydlig och förutsebar sjukförsäkring med möjlighet att anpassa arbetstidens förläggning vid partiell sjukskrivning är positivt för individens rehabilitering och möjligheter till återgång i arbete. Myndighetens erfarenhet är att största möjliga flexibilitet och stöd i modernt utformade lösningar underlättar processen för den enskilde.

MFD tillstyrker utredningens förslag om att en försäkrad individ som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen om det kan antas att den försäkrade skulle ha arbetat om hen inte varit sjuk. MFD instämmer i att förändringar i prövningen kommer att leda till ökad ekonomisk trygghet vid sjukdom. Generellt är det viktigt att sjukförsäkringen är utformad på ett sätt som gör att den fungerar på en modern arbetsmarknad.

MFD tillstyrker förslaget att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än genom jämn reducering varje dag, om en sådan förläggning inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete. Myndighetens bedömning är att en ökad flexibilitet gynnar möjligheterna till återgång i arbete för flertalet sjukskrivna.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2020-08-14

Diarienummer
2020/0176

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karl-Oskar Öhman och Åsa Nordström