Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt

Dnr: Fi2023/0228 Datum: 19 oktober 2023

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2023-10-19

Diarienummer
2023/0265

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Mille Salomaa Lindström