Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

SOU: 2020:40 Datum: 09 april 2021

Myndigheten för delaktighet är positiv till Tillitsdelegationen förslag, men har synpunkter på vissa av delegationens förslag och bedömningar.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) är positiv till Tillitsdelegationen förslag om en gemensam utbildning inom statsförvaltningen men har synpunkter på vissa av delegationens förslag och bedömningar.

MFD ställer sig inte bakom delegationens förslag om att utbildningen bör vara obligatorisk samt reglerad i lag med en koppling till disciplinära åtgärder. MFD anser att förslaget är alltför långtgående och inte tillräckligt resurseffektivt. Tillitsbaserad styrning utgör utgångspunkt för regeringens styrning av statliga myndigheter, vilket innebär att med det ansvar som följer av den delegerade arbetsgivarpolitiken bör varje enskild myndighet själv kunna göra bedömningen kring medarbetarnas kompetensutveckling och behov av utbildning.

MFD gör bedömningen att om utbildningen ska få genomslag och öka förtroendet för statsförvaltningen behöver innehållet i den gemensamma utbildningen vara anpassningsbart och flexibelt. Faktorer som exempelvis de anställdas förkunskaper och erfarenheter inom staten samt verksamhetens karaktär bör tas i beaktande. Likaså kan det finnas behov av att anpassa utbildningen för chefer utifrån deras specifika roll som arbetsgivarföreträdare i staten.

MFD ställer sig positiv till förslaget om en grundutbildning som kombinerar självstudier med gruppdiskussioner, dock inte att de ska genomföras genom fysiska träffar. MFD bedömer att det senaste årets digitala utveckling möjliggör att gruppdiskussionerna med fördel kan genomföras på distans. Detta skulle spara både tid och resurser.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-04-09

Diarienummer
2021/0032

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck