Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Lagrådsremiss Datum: 12 mars 2021

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslagen som bidrar till att effektivisera överprövningsprocessen av offentliga upphandlingar.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet är positiv till förslagen som bidrar till att effektivisera överprövningsprocessen av offentliga upphandlingar.

När det gäller frågan om efterannonsering har dock Myndigheten för delaktighet följande synpunkt. Förslaget om krav på efterannonsering av alla direktupphandlingar över 100 000 kronor skulle innebära en oproportionerligt stor administrativ börda, framförallt för mindre organisationer. Det borde vara tillräckligt att ställa krav på efterannonsering för upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Detta är också i linje med regeringens tidigare inställning i prop. 2018/19:142 Statistik på upphandlingsområdet, sidan 35.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-03-12

Diarienummer
2020/0457

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Eva Wemskog