Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

Utrikesdepartementet Datum: 25 maj 2020

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på förslagen i remitterad promemoria.

Yttrande till
Utrikesdepartementet

Datum
2020-05-25

Diarienummer
2020/0102

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke