Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

SOU: 2019:35 Datum: 18 oktober 2019

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i betänkandet. MFD invänder dock mot användningen av ordet handikapporganisation istället för funktionshindersorganisation.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslagen i betänkandet. MFD invänder dock mot att ordet handikapporganisation används istället för funktionshindersorganisation i föreslagen lydelse i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Ordet handikapp har utmönstrats som begrepp inom funktionshindersområdet. Det förekommer vare sig som term i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har anslutit sig till, eller i Socialstyrelsens termbank. MFD anser därför att terminologin i förordningen bör ses över i den fortsatta beredningen av detta ärende.

Yttrande till
Kulturdepartementet

Datum
2019-10-18

Diarienummer
2019/0208

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck