Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Dnr: U2022/00477 Datum: 01 juli 2022

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter, men önskar lämna två kommentarer.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på förslagen i Centrala studiestödsnämndens (CSN) delrapporter avseende uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av ränta på studielån men önskar lämnar två kommentarer.

MFD har även noterat Riksgäldens och Ekonomistyrningsverkets gemensamma skrivelse om uppdragets innebörd och budgetlagen och har inga ytterligare synpunkter med anledning av denna skrivelse.

MFD är positiv till att CSN anser att myndigheten fortsättningsvis bör kunna ta emot ansökningar om ny återbetalningstid elektroniskt (kap 4.2 Ansökningsförfarandet). I dag kan detta enbart göras manuellt via pappersblankett. Det är bra att det skapas fler sätt att lämna in och ta emot information, så att personer kan välja det som passar bäst. Det är dock viktigt att de manuella alternativen också kvarstår.

MFD är också positiv till att CSN vill ta fram en digital lösning för att förenkla låntagarens val av digitala utskick (kap 6.4.3 Lösningsförslag ökat antal digitala utskick). MFD vill understryka vikten av att en sådan tjänst utformas så att den är tillgänglig och användbar för samtliga låntagare.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2022-07-01

Diarienummer
2022/0185

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Romina Ramos