Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet, avsnitt 4

Dnr: U2023/03200 Datum: 02 februari 2024

MFD har tagit del av och tillstyrker de två förslagen till regelförenkling som redovisas i avsnitt 4.

Myndighetens synpunkter

Detta yttrande avser förslagen i avsnitt 4 i Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet (CSN dnr ADM/2023:723).

Myndigheten för delaktighet har tagit del av och tillstyrker de två förslagen till regelförenkling som redovisas i avsnitt 4. Detta då vi instämmer i CSN:s bedömning att de nuvarande handläggningstiderna är för långa och detta tillsammans med det oväntat stora antalet sökande behöver åtgärdas.

Yttrande till
Utbildningsdepartement

Datum
2024-02-02

Diarienummer
2024/0041

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Arvid Lindén