Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverkets rapport Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter

Finansdepartementet Datum: 02 november 2021

Myndigheten för delaktighet (MFD) delar Boverkets bedömning rörande enkelt avhjälpta hinder och att det inte finns förutsättningar för att införa en byggsanktionsavgift. I övrigt har MFD inget att tillägga utifrån de förslag som ges i rapporten.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2021-11-02

Diarienummer
2021/0378-1

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Pedro Landfors