Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverkets rapport Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner

Rapport: Yttrande Datum: 11 maj 2022

MFD tillstyrker Boverkets förslag till ändring och har inga synpunkter på övriga förslag men lämnar en övergripande kommentar.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker Boverkets förslag till ändring i 4 kap. 30 § PBL (avsnitt 3.3.1). MFD har inga synpunkter på övriga förslag då de bedöms ligga utanför myndighetens kunskapsområde.

MFD önskar dock lämna en övergripande kommentar angående det av Boverket förordade begreppet bibehållen digital funktionalitet. Enligt MFD måste ett sådant begrepp även innebära att de digitala system som Boverket hänvisar till uppfyller riktlinjer, lagar och relevanta standarder kring tillgänglighet.

Yttrande till
Finansdepartementet

Datum
2022-05-11

Diarienummer
2022/0077

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Emmanuel Galaup