Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

MFD är positiv till förslaget att kommuner ska utforma sina översiktsplaner på ett tillgängligt sätt och behandlas digitalt, så fler kan ta del av dem.

Myndighetens synpunkter

MFD är positiv till förslaget att kommuner ska utforma sina översiktsplaner så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt samt att det i föreskrifterna regleras vilken information som ska finnas i digitala översiktsplaner och hur informationen ska definieras och identifieras.

Att göra översiktsplanerna mer tillgängliga både innehållsmässigt och tekniskt är en förbättring som kan öppna upp för en ökad dialog i skapandet av ett samhälle utifrån principen om universell utformning

MFD anser också att det är positivt att förslaget ökar möjligheterna för fler oavsett behov och funktionsförmåga att ta del av översiktplanernas innehåll, förutsatt att funktioner för sökning och resultat som utvecklas följer standarder för tillgänglighet.

Vidare anser MFD att gränssnitt och funktioner bör vara likadant utformade oavsett om man söker fram informationen för en kommuns översiktsplan eller gör sammanställningar av information på exempelvis regional eller nationell nivå.   

Yttrande till
Boverket

Datum
2023-08-16

Diarienummer
2023/0130

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Arvid Lindén