Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan

Promemoria: U2022/04085 Datum: 16 mars 2023

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på förslagen i promemorian om att ta bort elevens val och därmed minska effekterna av så kallad stoffträngsel.

Myndighetens synpunkter

MFD konstaterar att man i promemorian slår fast att möjligheten att erbjuda ytterligare ett modernt språk (nybörjarspråk) inte försvinner när elevens val tas bort utan fortsättningsvis ska erbjudas inom ramen för skolans val. Detta ska även gälla teckenspråk för hörande.  

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på förslagen i promemorian om att ta bort elevens val och därmed minska effekterna av så kallad stoffträngsel.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Annika Streiler och utredare Ola Balke (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2023-03-16

Diarienummer
2022/0434

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Ola Balke