Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Socialdepartementet Datum: 18 december 2020

Myndigheten för delaktighet är positiv till Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan bidra till detta. I övrigt har MFD inga synpunkter.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2020-12-18

Diarienummer
2020/0335

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Jessica Dahlbäck