Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Arbetsmiljöverket Datum: 11 mars 2019

Myndigheten för delaktighet, MFD, stödjer införandet av en ny omarbetad föreskrift om arbetsplatsens utformning.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet, MFD, stödjer införandet av en ny omarbetad föreskrift om arbetsplatsens utformning. De nya bestämmelserna om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning välkomnas. MFD har följande synpunkter på den föreslagna föreskriften.

  • MFD föreslår att andra delen i 33 § omformuleras så att det tydligare framgår att kravet på att ta emot personer som använder en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning, är en del av kravbilden. Nu kan det uppfattas att vara det enda kravet.
  • MFD välkomnar särskilt den nya 22 § om att undersöka och dokumentera tillgänglighet. På så sätt skapas ett avsevärt bättre utgångsläge för personer med funktionsnedsättning att anställas och inkluderas på arbetsplatsen.
  • MFD föreslår att begreppet inköp och upphandling används istället för att ”välja” i 59 § och att det förs in i paragrafen att det bör ställas krav på tillgänglighet och användbarhet vid inköp.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet, MFD, stödjer införandet av en ny föreskrift om arbetsplatsens utformning. De skärpta kraven på tillgänglighet välkomnas.

Eldriven rullstol

MFD noterar att kravet i 33 §, som beskriver en tillgänglig arbetsplats, innehåller en allmän del om att arbetsplatsen ska vara utformad för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och en del som också beskriver att arbetsplatsen ska kunna ta emot personer som använder en eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning.

Konsekvensbeskrivningen beskriver rullstolskravet som ett minimikrav, något som minst ska uppfyllas. Detta minimikrav kan därmed anses vara tillräckligt och då uppfattas konsumera de andra åtgärderna som behövs för att det ska bli tillgängligt för personer med andra typer av funktionsnedsättningar.

MFD föreslår att andra delen i 33 § omformuleras så att det tydligare framgår att kravet på att ta emot personer som använder eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning, är en del av kravbilden. Med nuvarande skrivning kan det uppfattas att vara det enda kravet.

Undersöka arbetsplatsens tillgänglighet

MFD välkomnar särskilt den nya 22 § som ställer krav på att undersöka arbetsplatsens tillgänglighet och dokumentera eventuellt bristande tillgänglighet och vilka åtgärder som behöver göras när behov uppstår. 22 § i kombination med 34 §, som slår fast att en befintlig arbetsplats ska vara tillgänglig för de arbetstagare som behöver använda den, skapar ett avsevärt bättre utgångläge för den som står utanför arbetsmarknaden på grund av bristande tillgänglighet. I processen mellan undersökandet av tillgänglighetsläget på arbetsplatsen och förbättringar av den befintliga arbetsplatsen finns en potentiell möjlighet att anställa personer i behov av en tillgänglig arbetsplats.

Digitala arbetshjälpmedel

Användningen av digitala arbetshjälpmedel som en del av inredning och utrustning är en väsentlig arbetsmiljöfråga. Tillgängligheten är avgörande för att alla oavsett funktionsförmåga ska ha goda förutsättningar att inkluderas på arbetsplatsen.

Föreskriften om arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) behöver moderniseras till den verklighet som råder med allt mer digitala lösningar som en del av arbetsplatsen. Exempelvis kunde förslaget varit tydligare särskilt i 59 § om inredning och utrustning.

MFD föreslår att begreppet inköp och upphandling används istället för att ”välja” och att det förs in i 59 § att det bör ställas krav på tillgänglighet och användbarhet vid inköp, med hänvisning till 21 § om projektering.

Yttrande till
Arbetsmiljöverket

Datum
2019-03-11

Diarienummer
2018/0274

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson