Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ändring i föreskrift om tilläggsbelopp enlighet med uppdrag 25 i Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2022

Skolverket Datum: 04 maj 2023

MFD har inga synpunkter på de förslag till ändringar som Skolverket föreslår.

MFD tycker att förslagen är bra och tror att dessa kan leda till en mer likvärdig hanteringen av tilläggsbeloppet i hela landet. Som en ytterligare åtgärd föreslår MFD att ändringarna som införs följs upp efter ett antal år för att se utfallet av den nya tillämpningen.

Yttrande till
Skolverket

Datum
2023-05-04

Diarienummer
2023/0138-1

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell