Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Alla tiders föräldraskap

SOU: 2022:38 Datum: 16 januari 2023

Myndigheten för delaktighet tillstyrker samtliga förslag i betänkandet eftersom de sammantaget bidrar till en sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap.

Vidare bidrar betänkandet även till de regler om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. MFD vill särskilt framhålla att betänkandets förslag om att stärka barns rätt till så kallade sociala föräldrar, kan få positiva effekter för familjer där det finns en eller flera funktionsnedsättningar.

Fungerande vardag för familjer med särskilda behov

För familjer med barn med särskilda behov kan möjligheten till en fungerande vardag förstärkas genom de förslag som utredningen lägger. För barn och unga i behov av flera olika omsorgsinsatser kan förslagen bidra till att underlätta avlastning för föräldrar genom delat ansvar med en social förälder. Det kan även få positiva effekter för barnet.

Vård- och omsorgssituationer kan utgöra en laddad situation, både för barn och föräldrar. Utökade möjligheter för ett barn eller en ung person att kunna välja medföljanden kan bidra till att skapa lugn och trygghet och bidra till ett bättre vård- eller omsorgsmöte.

Yttrande till
Justitiedepartementet

Datum
2023-01-16

Diarienummer
2022/0282

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Maria Melin