Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av regioner 2021 - resultat och tabeller

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har utifrån sin instruktion i uppdrag att följa upp regionernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur regioner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät till samtliga regioner.

Uppföljningen 2021 visa att alla svarande regioner arbetar med att föra
dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. Det
bidrar till att regioner får kunskap om hinder för delaktighet och vad som
kan göras för att åtgärda dem från de som själva upplevt hindren.

Uppföljningen visar även att många regioner i stor utsträckning arbetar för
att göra sina rekryteringsprocesser tillgängliga, det vill säga att säkerställa att
personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra att söka
och konkurrera om tjänster. Det kan handla om att formulera innehåll och
krav i annonser på ett sätt som möjliggör för personer med
funktionsnedsättning, att hålla intervjuer i tillgängliga lokaler och mycket
mer.

Ytterligare två områden där regioner i hög utsträckning inkluderar
tillgänglighet är i styrande dokument för lokalförsörjning samt i sitt löpande
arbete för att förbättra tillgängligheten i befintliga lokaler.

Uppföljningen visar att det finns förbättringsmöjligheter för regionerna vad
gäller att utforma sina e-tjänster och mobilapplikationer på ett tillgängligt
sätt. Detta är centralt då digitaliseringen innebär att invånare behöver eller
förväntas hantera många olika ärenden digitalt, exempelvis
färdtjänstbokning eller planering av resa i kollektivtrafiken.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
19

Artikelnummer
2021:18

ISBN (digital)
978-91-87883-92-7