Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av kommuner 2020 - resultat och tabeller

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av kommuners arbete för att göra verksamhet, lokaler och information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2020.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp kommunernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Uppföljningen 2020 visar bland annat att nästan alla kommuner arbetar med att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. Det är positivt och bidrar till att kommunen får kunskap om hinder för delaktighet och vad som kan göras för att åtgärda dem från de som själva har upplevt hindren.

Den visar även att det i många kommuners ledande nivå finns kännedom om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det indikerar att en god förståelse för funktionshindersfrågor på den nivån. Det skapar förutsättningar för att arbete med funktionshindersfrågor genomsyrar kommunens alla ansvarsområden.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
22

Artikelnummer
2021:1

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-77-4 (pdf)